Fordeler og ulemper med konsulenter

Det blir stadig vanligere å benytte seg av konsulenttjenester i både offentlig og privat sektor her i Norge. 

Dette har selvsagt både fordeler og ulemper for bedrift, bedriftsleder, andre ansatte i bedriften og den som hyres inn som konsulent. Grunnene til at bedrifter velger å hyre inn konsulenter i stedenfor å ansette nye, er mange. For eksempel er det ofte mangel på kompetanse internt i bedriften. Dette kan være både teoretisk kunnskap og erfaring til å gjennomføre operasjoner som må til for å få bedriften til å vokse. Noen ganger er alle de tingene til stede, men bedriften har knapt med andre ressurser, som for eksempel tid.

Fordeler

En annen fordel med å bruke konsulent er at konsulenten kommer inn i bedriften og ser problematikken med nye øyne. Det er et friskt pust og det kan være akkurat det bedriften trenger får å nå neste nivå. Samtidig er det også en god måte for kunden til å få inn den kunnskap, erfaring og ekspertise han trenger uten å nødvendighvis heve de faste kostnadene.

Den som hyrer inn konsulentene slipper å bruke av de ressurser han allerede har tilgjengelig til å gjøre oppgaver. Bedriften sparer også penger og andre ressurser på ansettelsesprosessen da konsulentfirmaet som regel tar seg av alt i den fasen.

Ulemper

Men som med det meste annet, finnes det også ulemper ved å benytte seg av konsulenttjenester. En av de absolutt største ulempene er at bedriften risikerer å gjøre seg avhengig av konsulenten, men konsulenten har ikke et ansettelsesforhold og kan dermed si opp prosjektet. Dette blir spesielt problematisk om konsulenten ikke har videreført sin kunnskap til de andre ansatte i bedriften.

Hvis det ikke ligger klare føringer i avtalen med konsulenten, kan man risikere at det blir kniving om hvem som er leder på prosjektet. Dette kan spesielt skje om det dreier seg om konsulentens spesialfelt og det er et felt som bedriften mangler kunnskap i. Bedriften og lederen blir takknemlige og underdanige, istedenfor likeverdige og lærevillige. Med andre ord er det veldig viktig å ha en god skriftlig kontrakt som legger klare linjer for samarbeidet for begge parter.

Et annet problem med bruk av konsulenter er at det ikke er sikkert man får bygget opp kompetansen innad i bedriften. Dette er et problem hvis konsulenten forsvinner og vedkommende har gjort endringer og lagt planer som ingen i bedriften har ressurser og muligheter til å følge opp. Vær også tydelig på hva du ønsker av ressurser og kunnskap hos konsulenten. Det er mulig å bruke folk som er gode ledere til prosjekt på helt andre felt enn det de har ekspertise. Så vær nøye i utvelgelsesprosessen.

En konsulent vil med all sannsynlighet ikke bli en del av arbeidsmiljøet på samme måte som en fast ansatt. Dette kan føre til at det bygges en distanse mellom konsulent og fast ansatt. Her kan det oppstå gnisninger og det å løse slike situasjoner vil være atskillig dyrere med en konsulent ettersom de har høyere timeslønn.

Ukeavisen Ledelse bidrar med noen kjappe tips:

  • Fokuser på resultatet
  • Krev en løsning det er mulig å bruke, og
  • Prøv om småskalaløsninger kan være fornuftig
  • Aksepter trinnvise forbedringer, og
  • Hold regelmessig kontakt

 

Å være en god leder

Skal man jobbe med konsulenter og ansatte er det viktig å være en god leder. I arbeide med konsulenter er det viktig med klare linjer, tydelige oppgaver og fleksibilitet. En god leder har evne til å observere og eksperimentere. Han er en god nettverksbygger og setter spørsmål ved status quo. Han er også dyktig å assosiere. Som leder må du ha et medarbeiderfokus.