Lederskap – omgitt av idioter?

Å være leder er en krevende jobb, med mye ansvar og lange dager. Ofte kan det mest krevende være å håndtere menneskene du skal lede, og det er dette som er temaet for boken “Omgitt av idioter”. Kan man kjøpe denne på lydbok og høre litt gjennom dagene, og bli klok på hvordan andre mennesker kan styres?

Den sosiale siden ved ledelse

I boka prøver forfatteren Thomas Erikson å forklare hvorfor du som leder kan føle deg omgitt av idioter, og hvordan personlighetspsykologi kan brukes til å forstå dem du jobber sammen med. Den hjelper deg å klassifisere mennesker etter ulike kategorier og personlighetstyper, som gjør det enklere for deg å forstå og forutse deres atferd.

Fargekodene

For å gjøre dette mer forståelig, bruker Erikson fargekoder på de forskjellige gruppene. Den røde gruppen er de som oftest er ledere selv. De liker å dominere, og tar ofte ledelsen, samtidig som de elsker å konkurrere. Motsatsen er de grønne, som er stabilt tilbakeholdne. De har en positiv holdning til det meste, men støtter opp om ledelsen heller enn å ta initiativ selv. De gule er på sin side de mer snakkesalige og morsomme, som bobler over av personlighet, men ikke er like glade i å ta ansvar. Litt annerledes er de blå, som er mye mer stillfarende, men liker å ordne opp. De er imidlertid for snevre i tilnærmingen og for perfeksjonistiske til å ta den tunge jobben med å lede.

Disse fargene blir så forklart nærmere ved at man trekker inn ulike personlighetstrekk, som at de gule er impulsive mens de blå er mer analytiske av seg. Til sammen gir dette et ganske klart bilde av hvilke ulike typer mennesker man møter i arbeidslivet, og de mange eksemplene gjør at det er lett å forstå forskjellen mellom dem.