Topp bilhold for omreisende konsulenter

Har du noen gang tenkt på hvor viktig utstyret til en akuttlege, miljøterapeut eller hjemmesykepleier er? Ikke bare det medisinske utstyret, men også bilen.

Hva vil skje om man ikke kommer frem på grunn av slitte dekk eller at motoren havarerer?

Flere har samfunnskritiske jobber

Med samfunnskritiske jobber mener man jobber som er med på å holde samfunnet ved like og sørger for at “hjulene” går rundt. Det er heltnødvendig med kvalitet i alle ledd, også når det gjelder kjøretøyet. Ikke bare er klimaet skiftende, men veiene har ulik kvalitet og mange av stedene er utilgjengelige. Derfor må alle som er omreisende konsulenter ha en skikkelig bil.

“Det er mange som velger varebil når de skal plukke ut sin arbeidsbil.”

Varebil eller ikke?

Det er mange som velger varebil når de skal plukke ut sin arbeidsbil. Men ikke alle tyr til den standardiserte kassebilen. I følge ABCnyheter er det også noen som går for mer sportspregede arbeidsbiler. Se bare hva slags bil Erik valgte, da han skulle finne sin favoritt.

Gode dekk er også politikk

Men kanskje er det ikke bare opp til arbeidsgiveren å skaffe gode dekk til bilene, men også hva som bestemmes i de høyere rekker. For når regjeringen tilrettelegger for at både private og etater får bedre dekk, da kan alle være glade.

Ser man for eksempel på selskap som Posten, som er en stor distribusjons-aktør, har de satt i gang mål om å bli miljø-nøytrale. Det innebærer også fokus på utslipp, gjenbruk og bærekraft. Dette kan gjøres med å innføre “grønn kjøring”, noe som setter krav til sjåførene om å kjøre på en miljøbevisst måte. Det vil også slite mindre på dekkene.