Avhengighet og fravær

LøperAnsette nye eller bruke vikarer?

I Norge er det heldigvis slik at man som arbeidstager er beskyttet også om man blir syk. Dersom en bedrift opplever at en ansatt får problemer med stort fravær på grunn av avhengighet, er det lett å miste litt motet. Det kan gå ut over bedriftens produktivitet og dermed også bedriftens inntekter. Det kan oppleves som om den ansatte er en stor utgift som ikke tilfører bedriften noe. Så hva bør man som bedriftseier da gjøre?

  • Ta kontakt med eksperter på avhengighet for å finn ut av hvordan du best kan nærme deg din ansatte.
  • Ta kontakt med NAV for informasjon om hva dine rettigheter og plikter er i en slik situasjon.
  • Få også informasjon fra NAV om hva de kan hjelpe din ansatte med, som for eksempel sykepenger, rehabiliteringspenger osv.
  • Se på vikarordninger du kan benytte deg av mens den ansatte er sykemeldt.
  • Mulig å ansette nye?

Det er med andre ord mye du som bedriftseier kan gjøre, og du bør gjøre det før det går så altfor galt og det blir for mye negative følelser mellom deg og den ansatte. Motstand vil du mest sannsynligvis oppleve når du konfronterer vedkommende, men husk at det er ikke deg personlig vedkommende går etter. Det er avhengigheten som snakker, ikke personen.

Behandling og sykemelding

Et sted du kan hente kunnskap som kan være verdifull for deg og din ansatte, er vangseter.no. Dette er et senter som har lavterskeltilbud for samtaler i Oslo sentrum, og et eget behandlingsenter ute på Vangseter. Dette behandlingstilbudet er det også mulig for din ansatte å benytte seg av, slik at han eller hun får en god start på behandlingen.

Det er viktig at den som er avhengig opplever stabilitet, og det vil si at det å miste jobben kan påvirke vedkommende negativt. Selvfølgelig er det viktig for deg som bedriftseier å sørge for jevn inntekt til bedriften, så hyr gjerne inn vikarer og konsulenter som kan bidra mens den ansatte er i behandling. Behandlingen kan fort ta en god del tid og krefter.