Ting å huske på nå du bruker konsulenter

Det blir stadig vanligere i det norske arbeidsmarkedet å benytte seg av eksterne konsulenter. Dette har selvsagt både fordeler og ulemper som det kan være lurt å tenke over som sjef.

Som leder i en bedrift må du hele tiden ta valg i forbindelse med ansettelser og oppfølging av ansatte. Har du tilgang på den kunnskap du trenger for at din bedrift skal vokse og bli best mulig? I noen tilfeller kan det lønne seg å benytte seg av rådgivere og konsulenter i stedenfor å ansette en person på full eller deltid, spesielt når du har behov for ekstra kapasitet, ekstra kunnskap eller en blanding av disse.

Hva er en konsulent?

En konsulent eller rådgiver har gjerne spesiell kompetanse innenfor bestemte områder som for eksempel IT, juss, økonomi eller bygg og anlegg. I stedenfor å jobbe fast blir de leid ut, gjerne av konsulentbyråer, til bedrifter som har et behov for akkurat deres ekspertise.

Når du skal benytte deg av konsulenttjenester er det en del ting det er greit å tenke på. Før du bestemmer deg er det lurt å se nærmere på hvilke konsulenter som er tilgjengelige og som kan passe ditt oppdrag. Dette gjelder alle leverandører av tjenester, som for eksempel vedlikeholdere. Det er også viktig at du tar en nøye titt på oppsigelsesklausulen så du slipper bli sittende med en tjeneste som du ikke ønsker i lengden. Det finnes de som opererer bevisst med automatisk fornyelse av avtalen og som er veldig glad i kunder som glemmer å avbestille. Be alltid om å få tilsendt forslag på mail og aksepter eller avslå tilbudet skriftlig.

Bruk av konsulenter kan ofte tilføre bedriften mye positivt og nye impulser, men noen ganger kan det oppstå problemer som det er greit å være obs på. Spesielt som leder er det viktig å vite at det er du som er leder og at konsulenten ikke skal ta kontroll over gjennomføringen av prosjektet. Bedriften blir sårbar ovenfor endringer, ettersom en konsulents kunnskap er nødvendig for bedriften, men i og med at avtalene er som de er, kan konsulentene gå videre til nye prosjekt.

Å ta inn en konsulent fører kunnskap inn til bedriften, men om den ikke videreføres forlater den bedriften igjen når konsulenten går. Dette kan unngås med oppbygging av intern kompetanse. Et annet poeng er at personal og kostnadsproblemer gir høyere kostnad ved konsulenter enn ved personale ettersom konsulenter ofte er bedre lønnet.

For å best mulig benytte deg av konsulenten som er hyret inn er det enkle grep du som leder kan ta. Vær klar og tydelig på oppgaver og forventninger, samt begrensninger. Sett opp en strategi og en plan for hvordan du og din bedrift kan benytte dere av konsulenttjenester på best mulig måte.

  • Vurder kompetansen innad i bedriften.
  • Hva trengs av kompetanse på kort og lang sikt?
  • Betingelsene for kjøp av konsulenttjenester.
  • Retningslinjer for hvordan konsulenter skal benyttes i bedriften.
  • Klare krav til resultater, kompetanseoverføring og gjennomføring.

Når du har gjort klar strategien er det på tide å finne aktuelle kandidater. Du formulerer et skriftlig tilbud som gir god oversikt over dine forventninger, oppgavene i bedriften og tidsrammer. Krev at de skal godta eller avslå tilbudet skriftlig. Får du et ja? Da er det bare å kjøre på!