Internettkonferanse i reise

Når man er ute og reiser, både privat og i jobbsammenheng, er det ikke alltid man vet når den neste jobbsamtalen kommer. Ofte kan det være lurt å ta en internettkonferanse, ettersom det er mye lettere å se hvem du snakker med hvis du skal presentere noe. Å ha en jobbsamtale via nett kan du gjøre med for eksempel Skype, som tilbyr gratis ringetid så lenge begge parter er koblet til Wi-Fi. Men det finnes både fordeler og ulemper med internettkonferanser. 

internettkonferanse Den største fordelen med internettkonferanser er at det blir mye lettere å legge fram presentasjoner og lignende. Her kan begge parter se hverandre, og det er en lett og rimelig løsning. Her er det også en fordel at du kan være tilgjengelig for jobb selv om du ikke er på jobb. Man kan reise rundt om i verden, og samtidig være tilgjengelig for en rask internettkonferanse. Men det er også en fordel den motsatte veien også. Det er ikke alltid like lett å planlegge en konferanse for så mye som 19–20  personer. Det vil alltid være noen som er opptatte, samtidig som reisekostnadene fort blir høye. Da er det raskt og enkelt å koble seg til de andre via Skype, så er alle tilgjengelige til enhver tid.

En ulempe ved slike internettkonferanser er at jobben blir for tilgjengelig. Man vil kanskje tilbringe litt tid for seg selv, reise litt, ta noen feriedager osv. Derfor er det ikke alltid like hyggelig å bli oppringt og attpåtil måtte svare nei hele tiden. Og når du først er i en internettkonferanse, er du svært avhengig av at du er på et trådløst nett som fungerer optimalt. En videokonferanse med dårlig forbindelse er alle arbeideres mareritt, og det er en del punkter som skal klaffe, for at internettkonferansen går helt som man ønsker.